ĐOÁ SEN HỒNG

NGOCTHIEM

SEN HỒNG KHOE SẮC

Good morning

picasion

SÁCH VÀ HOA

GÓC NGHỆ THUẬT

Happy_new_year.swf Bai_lam_so_1.flv Bai_thi_so_2.flv _NGUOI_THAY__NHAT_HUY.swf DIEU_VI_DAM_LA_EM.flv Picture61.png Tap_can_binh_copy.jpg Co_phai_em_tuong_tu.swf Haibande.flv Nguyen_Minh_Anh__Chung_Mot_Mai_Nha2.mp3 Nho.mp3 CUUNON_CHUC_TET.swf ChristmasCards3.jpg Chu_d_1.swf Chu_c2.swf Chu_b2.swf Chu_a3.swf Video_Cheop_130926084010.flv 1711201011525_63041217151891.jpg Hinh0098_xli.jpg

Tài nguyên dạy học

SEN HỒNG VÀ CHIM

Sắp xếp dữ liệu

BÌNH HOA ĐẸP

picasion.com

BIỂN VÀ EM

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Thị Hạnh)
 • (Bùi Thị Thuỷ)
 • (Bùi Quang Hợp)
 • (Bùi Quang Lệ)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ĐOÁ SEN HỒNG VUI CHÀO

  5 khách và 0 thành viên

  NẾN ĐẸP

  picasion.com

  NÉT ĐẸP VIỆT

  @ BÙI THỊ HẠNH @

  ĐỒNG HỒ SEN HỒNG

  ĐÓA SEN HỒNG

  CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN LOP2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:48' 28-01-2010
  Dung lượng: 430.0 KB
  Số lượt tải: 3231
  Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Hạnh)
  CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN

  Hướng Dẫn Cụ Thể:

  Tuần
  Tên Bài Dạy
  Yêu Cầu Cần Đạt
  Ghi Chú
  bài tập cần làm
  
  1
  Ôn tập các
  số đến 100
  ( tr. 3 )
  - Biết đếm, đọc, viết các số đến 100.
  - Nhận biết được các số có một chữ số, các số có hai chữ số; số lớn nhất; số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất; số bé nhất có hai chữ số; số liền trước; số liền sau
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  
  
  Ôn tập các
  số đến 100
  ( tr. 4 )
  - Biết viết các số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị, thứ tự của các số.
  - Biết so sánh các số trong phạm vi 100
  Bài 1
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  
  
  Số hạng
  Tổng
  ( tr. 5 )
  - Biết số hạng, tổng
  - Biết thực hiên phép tính cộng các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vị 100.
  - Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng.
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  
  
  Luyện Tập
  ( tr. 6 )
  - Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số.
  - Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng.
  - Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số không nhờ trong phạm vi 100.
  - Biết giải bài toán bằng một phép cộng
  Bài 1
  Bài 2 ( cột 1 )
  Bài 3 ( a, b )
  Bài 4
  
  
  Đề -xi-mét
  ( tr. 7 )
  - Biết đề - xi – mét là đơn vị đo độ dài; tên gọi, kì hiệu của nói; biết quan hệ giữa dm và cm, ghi nhớ 1dm=10cm.
  - Nhận biết được độ lớn của đon vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn giản; thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài có đơn vị đo là đề-xi-mét.
  Bài 1
  Bài 2

  
  2
  Luyện Tập
  ( tr. 8 )
  - Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản.
  - Nhận biết được độ dài đề-xi-mét thước thẳng.
  - Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản.
  - Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm.
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3 ( cột 1, 2 )
  Bài 4
  
  
  Số bị trừ - số
  trừ - hiệu
  ( tr. 9)
  - Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.
  - Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạn vi 100.
  - Biết giải bài toán bằng một phép trừ.
  Bài 1
  Bài 2 ( a,b,c )
  Bài 3
  
  
  Luyện Tập
  ( tr. 10)
  - Biết trừ nhẩm số tròn chục có hai chữ số.
  - Biết thực hiện phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
  - Biết giải bài toán bằng một phép trừ.

  Bài 1
  Bài 2 ( cột 1, 2 )
  Bài 3
  Bài 4
  
  Tuần
  Tên Bài Dạy
  Yêu Cầu Cần Đạt
  Ghi Chú
  bài tập cần làm
  
  2
  Luyện tập
  chung
  ( tr.10 )
  - Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.
  - Biết viết số liền trước, số liền sau của một số cho trước.
  - Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
  - Biết giải bài toán bằng một phép cộng.
  Bài 1
  Bài 2 ( a,b,c,a )
  Bài 3 ( cột 1,2 )
  Bài 4
  
  
  Luyện tập
  chung
  ( tr.11 )
  - Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
  - Biết số hạng, tổng.
  - Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.
  - Biết làm tính cộng, trừ các số có hai chữ số không nhờ trong phạm vi 100.
  - Biết giải bài toán bằng một phép trừ.
  Bài 1 (viết 3 số đầu)
  Bài 2
  Bài 3 ( Làm 3 phép tính đầu )
  Bài 4
  
  3
  Kiểm
  Tra
   Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
  - Đọc, viết các số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau.
  - Kĩ năng thực hiện cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.
  - Giải bài toán bằng một phép tính đã học.
  - Đo,
   
  Gửi ý kiến

  QUỐC HOA CÙNG DANH NGÔN